+49 251 7775 - 555, ccc@plandent.de

Airpolishinggeräte

Prophylaxestrahlgerät, Breite 260 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 245 mm, Anschluss Luft, Wasser, Strom, Gewicht 2,8 kg
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 265059

AIRFLOW One

Prophylaxestrahlgerät, Breite 210 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 245 mm, Anschluss Luft, Wasser, Strom, Gewicht 2,6 kg
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 245868

Varios Combi Pro

Prophylaxestrahlgerät, Breite 225 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 162 mm, Anschluss Strom
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 260621

Varios Combi Pro

Prophylaxestrahlgerät, Breite 225 mm, Tiefe 290 mm, Höhe 162 mm, Anschluss Strom
Packung: Gigapaket P4+

Inhalt: 1 Kit


Art.-Nr. 253936

AIR-FLOW Handy 3.0 PLUS

Prophylaxe-Handstück, Anschluss KaVo Multiflex
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 198926

Prophy-Mate neo

Prophylaxestrahlgerät, Anschluss KaVo (PMNG-KV-P)
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 253931

AIRFLOW Handy 3.0 PREMIUM

Prophylaxe-Handstück, Anschluss KaVo Multiflex
Inhalt: 1 Gerät


Art.-Nr. 55812

Air-Max 2

Prophylaxestrahlgerät, Breite 250 mm, Tiefe 300 mm, Höhe 110 mm, Anschluss Luft, Wasser, Strom, Gewicht 2,7 kg
Inhalt: 1 Gerät


Hersteller & Marken

Top-Produkte

Art.-Nr. 277652

AIRFLOW Handy 3.0 CLASSIC

Art.-Nr. 166400

AIR-FLOW HANDY 2+

Art.-Nr. 266163

Prophy Box

Art.-Nr. 265059

AIRFLOW One

Art.-Nr. 232553

AIRFLOW Handy 3.0 CLASSIC

Art.-Nr. 265058

AIRFLOW Prophylaxis Master

Art.-Nr. 163652

AIR-FLOW HANDY 2+

Art.-Nr. 245868

Varios Combi Pro

Art.-Nr. 62894

Cavitron DualSelect

Art.-Nr. 266165

Prophy Box